(1)
Johansson, A.-M. . Ämnesintegrerad Undervisning Inom Ramen för hållbar Utveckling. PAIDEIA 2022, 16-25.