[1]
Sheridan, S. 2022. Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat tillcentrala kvalitetsfaktorer i förskolan. Paideia . Jubilæumsnummer (dec. 2022), 38–47.