Christensen, A.-D. (2023) “Sociologiske teorier om køn og intersektionalitet”, POLIS – tidsskrift for samfundsfagsdidaktik, 4(6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/POLIS/article/view/138712 (Set: 25 februar 2024).