Christoffersen, S., Nøhr, S., & Kjær Kjølby, K. (2023). Køn og motivation i klasserummet. POLIS – Tidsskrift for Samfundsfagsdidaktik, 4(6). Hentet fra https://tidsskrift.dk/POLIS/article/view/138717