(1)
Christoffersen, S.; Nøhr, S.; Kjær Kjølby, K. Køn Og Motivation I Klasserummet. POLIS 2023, 4.