1.
Koch L. Retspolitiske problemer - særlig med hensyn til kompetenceforhold - vedrørende beskyttelse og begrænsning af indsattes rettigheder under straffuldbyrdelse. NTfK [Internet]. 28. maj 1982 [henvist 17. juni 2024];69(2):60-75. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70962