1.
Kjerschow A. Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner. NTfK [Internet]. 29. januar 1980 [henvist 24. april 2024];67(1):45-52. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70915