1.
Mølbak M, Skovgård Jørgensen C. Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold. NTfK [Internet]. 24. april 2022 [henvist 5. juli 2022];109(2):328-47. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/132401