1.
Johnsen B, Skogvoll V, Normann T. «YOLO – you only live once»:: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler. NTfK [Internet]. 27. marts 2021 [henvist 11. maj 2021];108(1):196-214. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/125571