Lahti, Raimo. “Straffrätten På 2020-Talet - från Cesare Beccarias Om Brott Och Straff (1764) till En Allt Mer Internationell Och Europeisk straffrätt”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102, no. 3 (december 29, 2015): 262–275. Set april 19, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71825.