Johansen, Nicolay B. “Kriminologers Bruk Av Teori: Svar Til Leif Petter Olaussen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 102, no. 2 (august 29, 2015): 212–218. Set april 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71822.