Suominen, Annika. “Om Giltigheten Av Ett Rambeslut I Europeisk straffrätt Samt Lissabonfördragets Inverkan På området för Den Europeiska straffrätten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 95, no. 2 (august 29, 2008): 130–50. Set april 14, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71712.