Asks, Beatrice. “Riktlinjer för Framtidens Kriminalpolitik Och för straffrättsliga Reformer”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 94, no. 1 (marts 29, 2007): 1–4. Set april 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71654.