Olaussen, Leif Petter. “Politianmeldelse - Handlingers Alvorlighet Og Sosial Avstand”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93, no. 3 (december 29, 2006): 306–316. Set april 20, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71651.