Korsell, Lars. “Ekonomisk Och Organiserad Brottslighet - Ett Kriminalpolitiskt Drama I Sju Akter”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93, no. 3 (december 29, 2006): 249–273. Set april 17, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71648.