Hofer, Hanns von. “Ökat våld och/Eller Vidgade Definitioner? En Empirisk Och Teoretisk Analys Av Den långsiktiga vålds-Utvecklingen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 93, no. 2 (august 29, 2006): 193–208. Set maj 25, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71644.