Korsell, Lars Emanuelsson. “Straff Och sjåalvreglering Mot Brott I näringslivet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 91, no. 5 (december 29, 2004): 349–367. Set april 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71606.