Mathiesen, Thomas. “Globaliseringen Av Kontroll: Fremveksten Av Registrerings- Og overvåkningssystemer I Europa”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 87, no. 3 (september 29, 2000): 203–220. Set juli 21, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71494.