Kaspersson, Maria. “Dödligt våld I Sverige Och Andra Europeiska länder 1500-1800”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 86, no. 2 (april 29, 1999): 117–136. Set april 12, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71470.