Nilsson, Hans G. “Krönika från EU:S ministerråd”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 85, no. 2 (maj 28, 1998): 136–145. Set maj 30, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71460.