Nielsen, Beth Grothe, Birte Kjellberg, og Bjørn Arne Steine. “Summaries in English”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 83, no. 3 (august 28, 1996): 255–256. Set juni 25, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71415.