Nilsson, Hans G. “Krönika från Europarådet 1992-1994”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 82, no. 2 (maj 28, 1995): 142–149. Set maj 30, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71374.