Klette, Hans. “Tingsrätternas straffmätningspraxis Vid Brott Enligt BrB Kap. 1 § Och Speciellt Grov våldtäkt, 1989-92”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 81, no. 1 (marts 29, 1994): 54–66. Set juni 19, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71331.