Sevón, Kjell. “Legalitet, Effektivitet Och Legitimitet Som Kriterier för straffrättens Normativa Koherens”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 77, no. 4 (december 28, 1990): 304–328. Set april 22, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71253.