Nuutila, Ari-Matti. “Mökligheten Att Handla Annorlunda Som En förutsättning för Skyldansvar - Syften Och värderingar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 77, no. 4 (december 28, 1990): 276–294. Set april 14, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71251.