Helminen, Klaus. “Behandlingen Av anhållna Och häktade - ändamål, innehåll Och Verkningar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 76, no. 2 (maj 29, 1989): 113–121. Set april 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71210.