Grünefeld, Berthold, og Kjell Noreik. “Brannstiftere”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 71, no. 4 (september 29, 1984): 388–402. Set april 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71057.