Svensson, Bo. “Kriminalitetsutvecklingen I Sverige 1950-1982 - Tendenser Och förklaringar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 71, no. 2 (maj 28, 1984): 109–125. Set maj 30, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/71035.