Olaussen, Leif Petter. “Selvrapportert Utsatthet for Kriminalitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 69, no. 4 (oktober 28, 1982): 178–197. Set april 19, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70974.