Koch, Lise. “Retspolitiske Problemer - særlig Med Hensyn Til Kompetenceforhold - vedrørende Beskyttelse Og begrænsning Af Indsattes Rettigheder under Straffuldbyrdelse”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 69, no. 2 (maj 28, 1982): 60–75. Set juni 17, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70962.