Kjerschow, Arild. “Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 67, no. 1 (januar 29, 1980): 45–52. Set april 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70915.