Benneche, Gerd. “Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 67, no. 1 (januar 29, 1980): 37–44. Set april 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70914.