Koskinen, Pekka. “Vållandekriminaliseringar I Dag Och I Morgon”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 65, no. 3/4 (november 29, 1977): 249–256. Set april 20, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70888.