Olaussen, Leif Petter. “Skjerpede Reaksjoner Overfor Unge Lovovertredere”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 63, no. 3/4 (november 29, 1975): 230–245. Set juni 19, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70836.