Christie, Nils. “Strafferett Og Samfunnsstruktur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 61, no. 1 (juni 29, 1973): 1–23. Set juni 18, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70761.