Törnquist, Karl-Erik. “Jämställd Med Sinnessjuk Enligt Brottsbalken”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 60, no. 1 (maj 29, 1972): 55–63. Set april 14, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70736.