Klette, Hans. “Den Svenska Trafikbrottsligheten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 54, no. 3 (september 29, 1966): 148–170. Set juni 25, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70578.