Myhrer, Tor-Geir, Gunnar Thomassen, og Jon Strype. “Visjoner, Reform Og Realiteter: Anmeldelse Av Og Kommentarer Til Verdens Bedste Politi. Politireformen I Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg Og Maria Pi Højlund Nielsen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 100, no. 2 (juli 29, 2013): 272–275. Set april 12, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70143.