Johansen, Berit. “Forvaring - Fra særreaksjon Og ‘straff’ Til Lovens Strengeste Straff: Et Skritt Frem Eller Ett Tilbake?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 98, no. 1 (marts 29, 2011). Set juni 4, 2023. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/70101.