Löken, Knut. “Anvendelse Av subsidiær Frihetsstraff”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 42, no. 4 (november 29, 1954): 314–327. Set juli 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/137705.