Anttila, Inkeri. “Den högre Utbildningen Av fångvårdstjänstemän I Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 39, no. 3 (august 1, 1951): 261–264. Set juli 19, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/137625.