Hakonen, Kimmo, og Osmo Kontula. “Narkotikakontroll I Finland: Narkotikalagstiftningen, Straffpraxis I Narkotikasaker Och Narkotikabrottslighetens Utveckling”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 75, no. 3 (august 1, 1988): 161–179. Set april 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/137476.