Mølbak, Mie, og Caroline Skovgård Jørgensen. “Psykisk Vold Inden for Lovens Rammer: – Muligheder Og begrænsninger I retliggørelsen Af Psykisk Vold”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 109, no. 2 (april 24, 2022): 328–347. Set april 25, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/132401.