Myhre Sunde, Hans. “Systematisk Videoobservasjon Av konfliktatferd:: Refleksjoner Rundt En Studie Av Politiets møte Med «de Ufordragelige»”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 109, no. 1 (februar 7, 2022): 78–85. Set februar 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/130291.