Vestergaard, Jørn. “Anne Grøstad: Internasjonalt Strafferettslig Samarbeid”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108, no. 2 (september 11, 2021): 398–402. Set februar 24, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/128535.