Pettersson, Tove. “Mat, Makt Och motstånd: Om Konflikter Inom tvångsvård”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108, no. 1 (marts 27, 2021): 236–250. Set oktober 25, 2021. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/125573.