Olesen, Annette, og Anders Brinck Rosenholm. “Frivillige Organisationers Resocialiserende Arbejde I Kriminalforsorgens Institutioner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 108, no. 1 (marts 27, 2021): 59–76. Set marts 2, 2024. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/125564.