Landström, Lena, og Markus Naarttijärvi. “Gränser för polisiär Innovation – rättssäkerhet, Enhetlighet Och Demokratisk Legitimitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 107, no. 3 (december 1, 2020): 268–286. Set april 23, 2021. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/124885.