Olaussen, L. P. “Prisonisering - En Ubekreftet ‘jernlov’ Om Sosialt Liv Bak Murene”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 102, nr. 3, december 2015, s. 276-02, doi:10.7146/ntfk.v102i3.71826.