Lahti, R. “Straffrätten På 2020-Talet - från Cesare Beccarias Om Brott Och Straff (1764) till En Allt Mer Internationell Och Europeisk straffrätt”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 102, nr. 3, december 2015, s. 262-75, doi:10.7146/ntfk.v102i3.71825.